REGLAMENT

1.- L'Ajuntament del Catllar, organitza conjuntament amb Fun Sports la Trail l'Agulla, edició 2020, que es celebrarà el proper 16 de maig de 2020. 

2.- La cursa és oberta a totes les persones sense límit d'edat, sexe o nacionalitat. Els menors de 16 anys hauran de ser inscrits per seus autoritzats o amb una autorització paterna i amb la responsabilitat a carrec dels mateixos. 

3.- La sortida i l'arribada seran a la Torre d'en Guiu, el Catllar. 

4.- La distancia de la curses: Trail de 10km, Caminada de 10km, curses infantils segona categoria. 

5.- El preu de la inscripció es:

TRAIL:

Del 1 de abril del 2019 fins el dia 9 de maig de 2019: 13€

Del 10 de maig fins el 16 de maig del 2019: 15€ 

CAMINADA:

Del 1 de abril del 2019 fins el dia 9 de maig de 2019: 11€

Del 10 de maig fins el 16 de maig del 2019: 13€ 

Un cop realitzada la inscripció no es retornará en cap cas l'import de la inscripció. 

 6.- L'inici de la curses serà a les 18:00h de la tarda. 17h. Kids Run.

7.- PREMIS I CATEGORIES: (premis no acumutius). Trofeu al primer atleta absolut Masculí i Femení. Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria (Masculí i Femení). Trofeu al primer atleta local Masculí i Femení (es considera atleta local qui viu i esta empadronat al municipi del Catllar). Trofeu a l'atleta més vetera que finalitza la cursa.

Categories:

SENIOR : 15 a 35 anys.

VETERA : 36 a 49 anys.

MASTER : 50 anys - endavant 

8.- Per participar a la prova és obligatori l'ús del dorsal. 

9.- Les inscripcions a les curses s'hauran de fer per mitja d'inscripció ON LINE en la pàgina WEB. 

10.- Les inscripcions per les curses es tancaran el dia 16 de Maig de 2019 a les 16h o quan s'arribi a un total de 200 inscrits. No s'admetran inscripcions el dia de la cursa. L'organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació pel correcte desenvolupament de la prova. 

11.- La recollida de dorsals és el dissabte 18 de maig del 2019 de 16:00h a 17:30h en el punt de sortida de la cursa, mínim 30 minuts abans de l'inici de cursa. 

12.-El temps màxim per realitzar la prova serà de 1h30' la de 10km. 

13.- Hi hauràn 3 avituallaments, líquid al km. 3,3 aproximadament, i al km. 6,2 i sòlid i líquid al finalitzar la cursa. 

14.- Els atletes tindran a las seva disposició un servei de guarda-roba durant la cursa. 

15.- L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol part del recorregut. 

16.- Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa. La decisió de l'organització serà inapel·lable. 

17.- Desqualificacions: El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova: A).- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. B).-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet. C).- L'atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament. D).- L'atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l'organització. 

18.- Els organitzadors no es responsabilitzaran dels danys físics o morals que qualsevol participant pugui causar-ne o causar a tercers. Es responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics y pràctics necessaris per poder participar, aixi com el seu propi estat fisic. 

19.- Pel simple fet de participar a la cursa, s'accepta la present NORMATIVA. Tot allò que no s'hagi previst serà resolt per l'organització. 

20.- Tot participant a la cursa obtindrà una bossa amb obsequis, i samarreta tecnica conmemorativa.